Działamy w obszarze promocji

Funduszy Europejskich
i zrównoważonego rozwoju

Działań edukacyjnych podejmowanych dla ochrony klimatu

Działań na rzecz równości szans i walki
z wykluczeniem społecznym

Wsparcia uczestników rynku pracy

Profilaktyki i ochrony zdrowia

W tym jesteśmy najlepsi

  • budujemy i umacniamy wizerunek organizacji, instytucji i firm
  • zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dwujęzycznych magazynów i innych publikacji wydawanych zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie, w tym dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • działamy na rynku produkcji filmowej
  • organizujemy sesje fotograficzne, eventy, plebiscyty, spotkania, promocję wydarzeń w lokalnych i regionalnych mediach

Nasz zespół to m.in.

  • specjaliści ds. zarządzania funduszami europejskimi
  • doświadczeni redaktorzy, dziennikarze, korektorzy
  • tłumacz j. angielskiego specjalizujący się w tematyce europejskiej
  • graficy, programiści
  • ilustratorzy, rysownicy
  • fotografowie i operatorzy filmowi