Budownictwo samowystarczalne w Wielkopolsce

Publikacja koncentrująca się na relacjach występujących pomiędzy działalnością człowieka a środowiskiem. W centrum rozważań pozostaje szeroko rozumiana ekologia i transformacja klimatyczna. Publikacja wydana dla Chartari Sp. z o.o., dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.