Fundusze dla biznesu

Publikacja promująca najciekawsze projekty unijne zrealizowane przez śląskich przedsiębiorców, prezentująca potencjał inwestycyjny regionu. Magazyn przygotowany na zlecenie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w formie drukowanej i cyfrowej.