Mała książeczka o wielkich Funduszach

Bogato ilustrowana publikacja edukacyjna dla najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego. Gry, zabawy i quizy, krzyżówki i inne angażujące formy pomagające dzieciom poruszać się w tematyce europejskiej. Publikacja poświęcona zagadnieniom rynku pracy, równości szans i niedyskryminacji.