My wam teraz pokażemy

„»My Wam teraz pokażemy« – o tym, jak dzieci z Wielkopolski Wschodniej uczą dorosłych troszczyć się o świat” to publikacja edukacyjna z zakresu edukacji ekologicznej, adresowana do najmłodszych. Poprzez gry i zabawy czytelnicy zdobywają wiedzę na temat zasad segregacji odpadów, konsekwencji oddychania zanieczyszczonym powietrzem, bioróżnorodności i ochrony wód.

Przedsięwzięcie pod nazwą „»My Wam teraz pokażemy«, czyli wydanie publikacji o tym, jak dzieci z Wielkopolski Wschodniej uczą dorosłych troszczyć się o świat” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 127500 zł.